Vítejte na stránkách naší společnosti,


Česká společnost ochrany před zářením, z.s.

 

zapsaný spolek

 

Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

 

IČO 27024636

 


Soutěž ČSOZ pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrany

Podmínky:

  1. Věk prvního autora práce, člena ČSOZ, nepřekročí do konce r. 2022 35 let. Pokud je autorů více, je třeba, aby podíl prvního autora byl nejméně 50%, což bude doloženo čestným prohlášením spoluautorů.

  2. Práce byla publikována nebo přijata k publikaci v renomovaném (referovaném) vědeckém časopise nebo časopise recenzovaném, a to v období od 1. září 2021 do 1. září 2022, nebo byla v uvedeném období obhájena jako doktorská, diplomová nebo bakalářská práce. O přijetí k publikaci musí být podán hodnověrný doklad.

  3. Přihlášky do soutěže (kopie/text práce s průvodním dopisem, obsahujícím údaje o prvním autorovi) musí být doručeny do 9. 9. 2022 předsedkyni ČSOZ. Pokud se jedná o obhájené studentské práce, je třeba do 9. 9. 2022 doručit jejich elektronickou kopii. Dále je třeba doručit čestné prohlášení, že autor je členem ČSOZ a je mladší 35 let.

  4. Odborná komise, jmenovaná výborem ČSOZ, vybere vítěze soutěže, kteří obdrží finanční odměnu. Výsledky soutěže budou uveřejněny během členské schůze ČSOZ, která se bude konat v říjnu nebo v listopadu 2022 v Praze.

 

Výbor ČSOZ


Vážení členové ČSOZ,  dovolujeme si vám připomenout placení členských příspěvků na r. 2022.


Členské příspěvky jsou:
    300,- Kč fyzická osoba SŠ, student a důchodce
    500,- Kč fyzická osoba VŠ pracující (zahrnuje i příspěvek do IRPA)
    3000,- Kč právnická osoba.
Příspěvek je třeba uhradit na účet 2101704962/2010 (do poznámky k převodu vepište své příjmení) každoročně do konce dubna nebo zaplatit v hotovosti paní Michaele Kapuciánové, SÚRO, Bartoškova 28, Praha 4.

Pokud si někdo není jist, zda zaplatil za předchozí roky, obraťte se, prosím, na paní Kapuciánovou (michaela.kapucianova@suro.cz), tel 226 518 275.


Za výbor ČSOZ:
Ing. Kateřina Navrátilová Rovenská,
pokladník

 

Nadcházející události

Žádné.