Přejít k hlavnímu obsahu

Seminář k jubileu Tomáše Čecháka

Výbor České společnosti pro ochranu před zářením, z.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k významnému životnímu jubileu prof. Ing. Tomáše Čecháka, CSc., dlouholetého člena ČSOZ a přední osobnosti radiační ochrany.

Seminář se uskuteční dne 28. 2. 2024 ve 14 hodin v zasedací místnosti Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 1450/28, Praha 4. Účast na semináři bude možná také on-line formou.

Program semináře:

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.
" Radiační váhový faktor jako funkce LET "
" Rentgenfluorescenční analýza a výzkum památek"
" Projekt DIRAC v CERNu a zvláštní atomy"

Link pro on-line připojení:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2ZlN2Y0YTctYzdjNy00OTgyLTgxZDAtYzI0MGUxM2JkYTZl%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%229ab52268-f517-4938-ac2c-
412aad48fc45%22%2c%22Oid%22%3a%2269b7b9bf-fcbc-4244-a190-babe8f01ed67%22%7d
 

Těšíme se na setkání s Vámi.
 

Za výbor ČSOZ
Ing. Daniela Ekendahl