Přejít k hlavnímu obsahu

Členská schůze ČSOZ

Vážená kolegyně, vážený kolego, dovoluji si Vás jménem výboru České společnosti ochrany před zářením, z.s. (ČSOZ) pozvat na členskou schůzi společnosti, která se bude konat v úterý 7. listopadu 2023 od 15:30 hodin v hotelu Dvořák v Táboře. 

 

Program schůze:  

15:30

Zahájení schůze

  • seznámení s programem, změny, doplnění a schválení

15:35

Zpráva o činnosti za uplynulé období

  • Semináře
  • 20. schůzka zástupců evropských společností IRPA (23.10.2023, Vídeň)
  • Úkoly pro následující období

15:50

Zpráva o hospodaření společnosti 

16:00

Zpráva Revizní komise

16:10

Návrh rozpočtu ČSOZ pro další období

16:15

Návrh činnosti ČSOZ v dalším období

16:25

Soutěž o nejlepší odbornou práci v oboru radiační ochrany

16:45

Různé

17:00

Konec schůze

 

Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D. 
Místopředsedkyně ČSOZ