Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Nacházíte se zde: Úvod

Vítejte na stránkách naší společnosti,


Česká společnost ochrany před zářením, z.s.

 

zapsaný spolek

Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

 

IČO 27024636

 

 


 

Prodloužení termínu pro přihlašování prací do soutěže ČSOZ pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrany:

Vážení kolegové, vážené kolegyně. Chtěli bychom vám připomenout, že se stále můžete přihlásit do soutěže ČSOZ pro mladé pracovníky 

o nejlepší práci v oboru radiační ochrany.  Termín pro podávání přihlášek do soutěže byl prodloužen do 30. 9. 2021. 

Podmínky soutěže:

 1. Věk prvního autora práce, člena ČSOZ, nepřekročí do konce r. 2020 35 let. Pokud je autorů více, je třeba, aby podíl prvního autora byl nejméně 50%, což bude doloženo čestným prohlášením spoluautorů.

 2. Práce byla publikována nebo přijata k publikaci v renomovaném (referovaném) vědeckém časopise nebo časopise recenzovaném, a to v období od 1. září 2020 do 30. září 2021, nebo byla v uvedeném období obhájena jako doktorská, diplomová nebo bakalářská práce. O přijetí k publikaci musí být podán hodnověrný doklad.

  3.  Přihlášky do soutěže (kopie/text práce s průvodním dopisem, obsahujícím údaje o prvním autorovi) musí být doručeny do 30. 9. 2021 předsedkyni ČSOZ. Pokud se jedná o obhájené studentské práce, je třeba do 30. 9. 2021 doručit jejich elektronickou kopii. Dále je třeba doručit čestné prohlášení, že autor je členem ČSOZ a je mladší 35 let.

 4.  Odborná komise, jmenovaná výborem ČSOZ, vybere vítěze soutěže, kteří obdrží finanční odměnu. Výsledky soutěže budou uveřejněny během členské schůze ČSOZ, která se bude konat v listopadu 2021 v Praze.

Výbor ČSOZ

 


 

Vážení členové ČSOZ,  dovolujeme si vám připomenout placení členských příspěvků na r. 2021.


Členské příspěvky jsou:
    300,- Kč fyzická osoba SŠ, student a důchodce
    500,- Kč fyzická osoba VŠ pracující (zahrnuje i příspěvek do IRPA)
    3000,- Kč právnická osoba.
Příspěvek je třeba uhradit na účet 2101704962/2010 (do poznámky k převodu vepište své příjmení) každoročně do konce dubna nebo zaplatit v hotovosti paní Evě Čermákové, SÚRO, Bartoškova 28, Praha 4.

Pokud si někdo není jist, zda zaplatil za předchozí roky, obraťte se, prosím, na paní Čermákovou (eva.cermakova@suro.cz), tel 226 518 103.


Za výbor ČSOZ:
Ing. Kateřina Navrátilová Rovenská,
pokladník
 

Nadcházející události :

Nadpis Datum začátku Datum ukončení Umístění
EURADOS Annual Meeting 2022 Pondělí 31.01.2022 08:30 Pátek 04.02.2022 17:30 Belgrade, Serbia
International Conference on Individual Monitoring of Ionising Radiation (IM2022) and Neutron and Ion Dosimetry Symposium (NEUDOS-14) Pondělí 25.04.2022 09:00 Pátek 29.04.2022 17:00 Kraków, Poland
IRPA 2022 Pondělí 30.05.2022 09:00 Pátek 03.06.2022 16:00 Budapest, Hungary

Akce dokumentů

Naši sponzoři

Nuvia

 

NUVIE-DOSIMETRY

 

VF