Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod

Vítejte na stránkách naší společnosti,

Česká společnost ochrany před zářením, z.s.

 

zapsaný spolek

Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

 

IČO 27024636

 


Česká společnost ochrany před zářením, z.s.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4, tel. 226 518 272

vyhlašuje

soutěž pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrana


Podmínky soutěže:

  1. Věk prvního autora práce, člena ČSOZ, z.s., nepřekročí do konce r. 2018 35 let. Pokud je autorů více, je třeba, aby podíl prvního autora byl nejméně 50 %, což bude doloženo čestným prohlášením spoluautorů.
  2. Práce byla publikována nebo přijata k publikaci v renomovaném (referovaném) vědeckém časopise nebo v časopise recenzovaném, a to v období od 1. září 2017 do 1. září 2018 nebo byla v uvedeném období obhájena jako doktorská, diplomová nebo bakalářská práce. O přijetí k publikaci musí být podán hodnověrný doklad.
  3. Přihlášky do soutěže (kopie/text práce s průvodním dopisem, obsahujícím údaje o prvním autorovi) musí být doručeny do 9.9.2018 předsedovi ČSOZ, z.s., Ing. Davídkové (davidkova@ujf.cas.cz). Pokud se jedná o obhájené studentské práce, je třeba do 9.9.2016 doručit jejich elektronickou kopii, u disertačních prací stačí autoreferát.
  4. Odborná komise, jmenovaná výborem ČSOZ, z.s., zhodnotí Soutěžní práce a vybere vítěze. Vítězové soutěže obdrží finanční odměnu. Výsledky soutěže budou uveřejněny během konferenční večeře na XL. DRO.

Ing. Marie Davídková, CSc.
předsedkyně ČSOZ, z.s.


 

Vážení členové ČSOZ,  dovolujeme si vám připomenout placení členských příspěvků na r. 2018:

"Členské příspěvky jsou :
    400,- Kč fyzická osoba (zahrnuje i příspěvek do IRPA)
    3000,- Kč právnická osoba.
Příspěvek je třeba uhradit na účet 28074319/0800 každoročně do konce dubna nebo zaplatit v hotovosti paní Evě Čermákové, SÚRO, Bartoškova 28, Praha 4.
Pro pracovníky se středním vzděláním je snížen členský příspěvek na 300Kč."

Pokud si někdo není jist, zda zaplatil za r. 2016,  obraťte se prosím na paní Čermákovou (eva.cermakova@suro.cz), tel 226 518 245.

Za výbor ČSOZ_:
Ing. Kateřina Navrátilová Rovenská,
pokladní


 

Nadcházející události :

Nadpis Datum začátku Datum ukončení Umístění
Conference on Radiation & Health Neděle 23.09.2018 09:00 Úterý 25.09.2018 16:00 Chicago, Illinois, USA
International Symposium on Communicating Nuclear and Radiological Emergencies to the Public Pondělí 01.10.2018 09:00 Pátek 05.10.2018 16:00 IAEA Headquarters, Vienna, Austria
3rd European Radiological Protection Research Week Pondělí 01.10.2018 09:00 Pátek 05.10.2018 16:00 Rovinj-Rovigno, Croatia
XIX. Štiavnické dni 2018 Úterý 02.10.2018 09:00 Čtvrtek 04.10.2018 16:00 Hotel Grand Matej, Banská Štiavnica, Slovansko
NKS RAD Workshop 2018 Pondělí 08.10.2018 09:00 Pátek 12.10.2018 16:00 DTU Risø Campus, Roskilde, Denmark
Dny radiační ochrany 40. ročník Pondělí 05.11.2018 12:00 Pátek 09.11.2018 12:00 Mikulov

Akce dokumentů

Naši sponzoři

Nuvia

 

NUVIE-DOSIMETRY

 

VF