Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod

Vítejte na stránkách naší společnosti,

Česká společnost ochrany před zářením, z.s.

 

zapsaný spolek

Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

 

IČO 27024636

 

 


Soutěž ČSOZ pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrany

Podmínky:
    1. Věk prvního autora práce, člena ČSOZ, nepřekročí do konce r. 2019 35 let. Pokud je autorů více, je třeba, aby podíl prvního autora byl nejméně 50%, což bude doloženo čestným prohlášením spoluautorů.
    2. Práce byla publikována nebo přijata k publikaci v renomovaném (referovaném) vědeckém časopise nebo časopise recenzovaném, a to v období od 1. září 2018 do 1. září 2019, nebo byla v uvedeném období obhájena jako doktorská, diplomová nebo bakalářská práce. O přijetí k publikaci musí být podán hodnověrný doklad.
    3. Přihlášky do soutěže (kopie/text práce s průvodním dopisem, obsahujícím údaje o prvním autorovi) musí být doručeny do 9. 9. 2019 předsedovi ČSOZ. Pokud se jedná o obhájené studentské práce, je třeba do 9. 9. 2019 doručit jejich elektronickou kopii.
    4. Odborná komise, jmenovaná výborem ČSOZ, vybere vítěze soutěže, kteří obdrží finanční odměnu. Výsledky soutěže budou uveřejněny během konferenční večeře na DRO 2019 v Mikulově.

                            Výbor ČSOZ    


 

Vážení členové ČSOZ,  dovolujeme si vám připomenout placení členských příspěvků na r. 2019.


Členské příspěvky jsou:
    300,- Kč fyzická osoba SŠ, student a důchodce
    500,- Kč fyzická osoba VŠ pracující (zahrnuje i příspěvek do IRPA)
    3000,- Kč právnická osoba.
Příspěvek je třeba uhradit na účet 28074319/0800 (do poznámky k převodu vepište své příjmení) každoročně do konce dubna nebo zaplatit v hotovosti paní Evě Čermákové, SÚRO, Bartoškova 28, Praha 4.

Pokud si někdo není jist, zda zaplatil za předchozí roky, obraťte se, prosím, na paní Čermákovou (eva.cermakova@suro.cz), tel 226 518 245.


Za výbor ČSOZ:
Ing. Kateřina Navrátilová Rovenská,
pokladník
 

Nadcházející události :

Nadpis Datum začátku Datum ukončení Umístění
Miller conference 2019 Pondělí 02.09.2019 09:00 Pátek 06.09.2019 16:00 Keswick, Cumbria, UK
ENVIRA 2019 Neděle 08.09.2019 09:00 Pátek 13.09.2019 16:00 Praha
Radiation Epidemiology and Dosimetry Course Pondělí 09.09.2019 09:00 Čtvrtek 12.09.2019 16:00 Rockville, Washington, USA
ENGAGE final workshop Středa 11.09.2019 09:00 Pátek 13.09.2019 16:00 Bratislava, Slovak Republic
Medzinárodná konferencia XX. Štiavnické dni 2019 Úterý 01.10.2019 09:00 Čtvrtek 03.10.2019 16:00 hotel Grand Matej, Banská Štiavnica
International Conference on Individual Monitoring of Ionising Radiation Neděle 19.04.2020 09:00 Pátek 24.04.2020 16:00 Budapest, Hungary
5th International Conference on Radioecology & Environmental Radioactivity Neděle 19.04.2020 09:00 Pátek 24.04.2020 16:00 Amsterdam
IRPA 15 Pondělí 11.05.2020 09:00 Pátek 15.05.2020 16:00 COEX, Seoul, Korea

Akce dokumentů

Naši sponzoři

Nuvia

 

NUVIE-DOSIMETRY

 

VF