Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod

Vítejte na stránkách naší společnosti,

Česká společnost ochrany před zářením, z.s.

 

zapsaný spolek

Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

 

IČO 27024636

 


Česká společnost ochrany před zářením, z.s.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4, tel. 226 518 272

vyhlašuje

soutěž pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrana


Podmínky soutěže:

  1. Věk prvního autora práce, člena ČSOZ, z.s., nepřekročí do konce r. 2018 35 let. Pokud je autorů více, je třeba, aby podíl prvního autora byl nejméně 50 %, což bude doloženo čestným prohlášením spoluautorů.
  2. Práce byla publikována nebo přijata k publikaci v renomovaném (referovaném) vědeckém časopise nebo v časopise recenzovaném, a to v období od 1. září 2017 do 1. září 2018 nebo byla v uvedeném období obhájena jako doktorská, diplomová nebo bakalářská práce. O přijetí k publikaci musí být podán hodnověrný doklad.
  3. Přihlášky do soutěže (kopie/text práce s průvodním dopisem, obsahujícím údaje o prvním autorovi) musí být doručeny do 9.9.2018 předsedovi ČSOZ, z.s., Ing. Davídkové (davidkova@ujf.cas.cz). Pokud se jedná o obhájené studentské práce, je třeba do 9.9.2018 doručit jejich elektronickou kopii, u disertačních prací stačí autoreferát.
  4. Odborná komise, jmenovaná výborem ČSOZ, z.s., zhodnotí Soutěžní práce a vybere vítěze. Vítězové soutěže obdrží finanční odměnu. Výsledky soutěže budou uveřejněny během konferenční večeře na DRO 2018 v Mikulově.

Ing. Marie Davídková, CSc.
předsedkyně ČSOZ, z.s.


 

Vážení členové ČSOZ,  dovolujeme si vám připomenout placení členských příspěvků na r. 2018:

"Členské příspěvky jsou :
    400,- Kč fyzická osoba (zahrnuje i příspěvek do IRPA)
    3000,- Kč právnická osoba.
Příspěvek je třeba uhradit na účet 28074319/0800 každoročně do konce dubna nebo zaplatit v hotovosti paní Evě Čermákové, SÚRO, Bartoškova 28, Praha 4.
Pro pracovníky se středním vzděláním je snížen členský příspěvek na 300Kč."

Pokud si někdo není jist, zda zaplatil za r. 2016,  obraťte se prosím na paní Čermákovou (eva.cermakova@suro.cz), tel 226 518 245.

Za výbor ČSOZ_:
Ing. Kateřina Navrátilová Rovenská,
pokladní


 

Nadcházející události :

Nadpis Datum začátku Datum ukončení Umístění
Československá jaderná a částicová fyzika: mezi SÚJV a CERN Úterý 23.10.2018 09:30 Úterý 23.10.2018 17:00 budově AV ČR, Národní 3, Praha
Od snů k realitě - František Běhounek (1898-1973) Čtvrtek 25.10.2018 10:00 Čtvrtek 25.10.2018 16:00 Národní technické muzeum Praha, Kostelní 42
Dny radiační ochrany 40. ročník Pondělí 05.11.2018 12:00 Pátek 09.11.2018 12:00 Mikulov
Vodárenská biologie 2019 Středa 06.02.2019 09:00 Čtvrtek 07.02.2019 16:00 Interhotel Olympik, Praha

Akce dokumentů

Naši sponzoři

Nuvia

 

NUVIE-DOSIMETRY

 

VF