Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / O společnosti / Členství

Členství

Řádnými členy

ČSOZ mohou být fyzické osoby s ukončeným vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním, které jsou činné v oblasti ochrany před ionizujícím zářením nebo v oblastech těsně souvisejících.

 

Dovoluje si Vás současně oslovit s nabídkou členství v České společnosti pro ochranu před zářením.

Jaké výhody přináší toto členství? Jako řádní členové budete pravidelně informováni elektronickou poštou o aktivitách společnosti naší i o aktivitách společností zahraničních, o pořádaných akcích, seminářích i novinkách v oboru, můžete svým rozhodnutím zasahovat do všech výše uvedených aktivit společnosti.

 

Přihlášky:

Pokud máte zájem o členství ve společnosti, vyplňte prosím přiloženou přihlášku pro fyzické osoby nebo přihlášku pro právnické osoby a zašlete ji na adresu sídla společnosti : ČSOZ, k rukám Pí E.Čermákové, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4.

 

Členské příspěvky:

Členské příspěvky jsou :

  • 400,- Kč fyzická osoba (zahrnuje i příspěvek do IRPA)
  • 3000,- Kč právnická osoba.

Příspěvek je třeba uhradit na účet 2101704962/2010 každoročně do konce dubna nebo zaplatit v hotovosti paní Evě Čermákové, SÚRO, Bartoškova 28, Praha 4.

Pro pracovníky se středním vzděláním je snížen členský příspěvek na 300Kč.

Naši sponzoři

Nuvia

 

NUVIE-DOSIMETRY

 

VF