Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o společnosti

České společnosti pro ochranu před zářením, z.s. (ČSOZ).

Tato společnost byla založena jako občanské sdružení dne 25.5.2006 po rozpuštění Společnosti pro ochranu před zářením při České lékařské společnosti JEP. Oddělení společnosti od České lékařské společnosti JEP bylo předmětem několikaletých diskusí, v nichž byl požadavek existence samostatné společnosti opakovaně vyjadřován tak, aby se zvýšila efektivita společnosti.

Česká společnost ochrany před zářením (ČSOZ) navazuje na dlouholetou tradici vybudovanou v rámci společností, které existovaly v rámci České lékařské společnosti JEP (Společnost ochrany před zářením, před r. 1990 Společnost nukleární medicíny, radiobiologie a ochrany před zářením).

Od 3.6.2015 se ČSOZ stala spolkem.

ČSOZ si klade zejména tyto cíle :

  • sdružovat odborníky v ochraně před ionizujícím zářením a umožnit neformální výměnu zkušeností mezi členy,
  • podílet se na zvyšování odborné úrovně svých členů, na přípravě jejich vzdělávání, podílet se na hodnocení kvalifikace odborníků v oboru,
  • spolupracovat s odbornými národními i mezinárodními organizacemi a společnostmi,
  • prosazovat uplatňování vědeckých zásad ochrany před zářením v praxi,

  • podporovat výuku, výzkum a vývoj v oblasti ochrany před ionizujícím zářením,

  • podporovat výchovu mladých odborníků v oboru radiační ochrany a jejich výzkumnou činnost,

  • poskytovat informace odborné i laické veřejnosti a tím šířit vzdělanost o radiační ochrany,

  • spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, případně vydávat stanoviska k vybraným odborným problémům souvisejících s problémy ochrany před zářením.