Přejít k hlavnímu obsahu

Soutěž ČSOZ pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrany

Podmínky:

  1. Věk prvního autora práce, člena ČSOZ, nepřekročí do konce r. 2024 35 let, přičemž tato věková hranice se navyšuje o dobu strávenou na mateřské a rodičovské dovolené. Pokud je autorů více, je třeba, aby podíl prvního autora byl nejméně 50%, což bude doloženo čestným prohlášením spoluautorů. 
  2. Práce byla publikována nebo přijata k publikaci v renomovaném (referovaném) vědeckém časopise nebo časopise recenzovaném, a to v období od 1. září 2023 do 1. září 2024, nebo byla v uvedeném období obhájena jako doktorská, diplomová nebo bakalářská práce. O přijetí k publikaci musí být podán hodnověrný doklad. 
  3. Přihlášky do soutěže (kopie/text práce s průvodním dopisem, obsahujícím údaje o prvním autorovi) musí být doručeny do 15. září 2024 předsedkyni ČSOZ. Pokud se jedná o obhájené studentské práce, je třeba do 15. září 2024 doručit jejich elektronickou kopii. Dále je třeba doručit čestné prohlášení, že autor splňuje věkový limit dle bodu 1 podmínek soutěže.
  4. Odborná komise, jmenovaná výborem ČSOZ, vybere vítěze soutěže, který obdrží finanční odměnu. Výsledky soutěže budou zveřejněny během členské schůze ČSOZ v říjnu 2024, přičemž vítěz soutěže bude při této příležitosti prezentovat svoji práci.

                            Výbor ČSOZ