Přejít k hlavnímu obsahu

Soutěž odborných prací v rámci European IRPA 2022 Congress

Zájemci z řad mladých vědeckých pracovníků (do 35 let) se mohou účastnit soutěže odborných prací v rámci European IRPA 2022 Congress, který 
proběhne na přelomu května a června 2022 - podmínky a podrobnosti jsou uvedeny v příloze. Zájemci o účast v této soutěži se musí do 15.9.2021 
přihlásit předsedkyni ČSOZ. Výbor ČSOZ následně projedná nominaci jednotlivých kandidátů.

Dále připomínáme, že zároveň probíhá tradiční soutěž ČSOZ. Podmínky této soutěže jsou zde na našem webu
Termín přihlášky je do 1.9.2021.