Přejít k hlavnímu obsahu

Soutěž ČSOZ pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrany

Podmínky:

  1. Věk prvního autora práce, člena ČSOZ, nepřekročí do konce r. 2020 35 let. Pokud je autorů více, je třeba, aby podíl prvního autora byl nejméně 50%, což bude doloženo čestným prohlášením spoluautorů.

  2. Práce byla publikována nebo přijata k publikaci v renomovaném (referovaném) vědeckém časopise nebo časopise recenzovaném, a to v období od 1. září 2020 do 1. září 2021, nebo byla v uvedeném období obhájena jako doktorská, diplomová nebo bakalářská práce. O přijetí k publikaci musí být podán hodnověrný doklad.

  3. Přihlášky do soutěže (kopie/text práce s průvodním dopisem, obsahujícím údaje o prvním autorovi) musí být doručeny do 1. 9. 2021 předsedkyni ČSOZ. Pokud se jedná o obhájené studentské práce, je třeba do 1. 9. 2021 doručit jejich elektronickou kopii. Dále je třeba doručit čestné prohlášení, že autor je členem ČSOZ a je mladší 35 let.

  4. Odborná komise, jmenovaná výborem ČSOZ, vybere vítěze soutěže, kteří obdrží finanční odměnu. Výsledky soutěže budou uveřejněny během členské schůze ČSOZ, která se bude konat v říjnu 2021 v Praze.

 

Výbor ČSOZ