Přejít k hlavnímu obsahu

IRPA Consultation: Is the System of Protection ‘Fit for Purpose’ and can it be readily communicated? Views of the Radiation Protection Professionals

Mezinárodní asociace společností pro radiační ochranu (IRPA) publikovala koncem roku 2017 dokument zabývající se nejen problematikou komunikace zásad radiační ochrany s veřejností, ale i relevancí a validitou některých těchto zásad samotných.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost považuje tento dokument za velmi výstižný a přínosný a hodný pozornosti všech, kdo se danou problematikou zabývají. Z důvodu umožnění přístupu všech zájemců k tomuto dokumentu a omezení nedorozumění z důvodu jazykové bariéry, zajistil SÚJB jeho překlad do českého jazyka. Překladu se ujal člověk k tomu nanejvýš povolaný - prof. MUDr. Vladislav Klener, kterému tímto velice děkuji za spolupráci. Po domluvě s předsedkyní Společnosti pro radiační ochranu Ing. Marií Davídkovou, PhD. bude dokument zpřístupněn i na stránkách této společnosti a diskutován v rámci výročních Dnů radiační ochrany v roce 2018 v Mikulově.
Překlad je neoficiálním překladem publikovaného dokumentu, který lze nalézt na webu IRPA v původním znění. ( http://www.irpa.net/page.asp?id=54740 )
Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ing. Karla Petrová
ředitelka sekce pro radiační ochranu
V Praze dne 18.4.2018