Přejít k hlavnímu obsahu

XLII DRO 2021

Vážení přátelé konference Dny radiační ochrany, 

velmi rádi Vám oznamujeme, že začaly přípravy XLII. ročníku naší každoroční konference. V loňském roce nám bohužel epidemiologická situace nedovolila konferenci zorganizovat v tradiční podobě. Protože je situace nadále nejistá, rozhodli jsme se letošní konferenci uspořádat online formou. Chápeme, že tato varianta nemůže nahradit osobní setkání a živou konferenci. Nicméně jsme přesvědčeni, že rádi potkáte své kolegyně a kolegy alespoň na obrazovce Vašich počítačů a budete prezentovat nejnovější výsledky Vaší práce v oblasti radiační ochrany. Neradi bychom konferenci na poslední chvíli rušili či někam posouvali, už jsme přišli o jeden ročník. Další novinkou konference je, že je připravována společně českým a slovenským organizačním výborem. Plánujeme také virtuální setkávání se sponzory v několika rovinách, diskusní panely a další události, které nám distanční forma konference umožní. 

Zapište si prosím do diářů, že XLII. DRO se uskuteční ve dnech 8.-12. listopadu 2021. Členění příspěvků do tradičních sekcí bude zachováno, každou sekci plánujeme zahájit přehledovou přednáškou, připravenou našimi nebo zahraničními hosty. Program konference nebude obsahovat paralelní sekce.  V současné době pracujeme na výběru vedoucích odborných sekcí, pravidlech soutěže mladých, připravujeme doprovodný program konference. Všechny aktuální informace naleznete na webu konference www.dro2021.cz, který otevřeme během několika týdnů.  

Doufáme, že uvítáte informaci, že opět připravujeme publikaci Vašich příspěvků na konferenci ve speciálním čísle časopisu Radiation Protection Dosimetry. Náklady na konferenci a tisk čísla Radiation Protection Dosimetry budou hrazeny z vložného. Informace k tvorbě a přijímání příspěvků budou uvedeny na webu konference. Stejně jako v roce 2018 půjde o publikaci článků ve speciálním čísle (typ výsledku Jimp, nejde o sborník konference, ale článek). Odevzdání manuskriptů bude organizováno v průběhu konference, tisk máme garantován v průběhu roku 2022. V rámci konference můžete využít plánovanou službu-konzultaci svého článku s odborníky.  

Výši vložného ještě ladíme, ale díky formě a zejména příspěvku ČVUT bude nižší než obvykle.  Doufáme, že naši snahu připravit Vám opět co nejlepší podmínky k setkávání oceníte a letošního ročníku DRO se zúčastníte. Těšíme se na Vás a výsledky Vaší odborné práce. 

Za přípravný výbor konference, 
Silvia Dulanská, Marie Davídková, Iveta Smetanová a Tomáš Trojek