Přejít k hlavnímu obsahu

Výsledky soutěže pro mladé pracovníky

o nejlepší vědeckou práci v oboru radiační ochrana, vyhlášené na XXXV. Dnech radiační ochrany v Třeboni 2013

1. Ing. Ondřej Ploc, PhD. s článkem přijatým do tisku

Ploc, O., Sihver, L., Kartashov, D., Shurshakov, V., Tolochek, R., PHITS simulations of the Protective curtain experiment onboard the Service module of ISS: comparison with absorbed doses measured with TLDs, Advances in Space Research (2013), doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2013.08.025

 

2. Ing. Lukáš ZACHAR, PhD., dizertační práce obhájená 23.06.2013

Název: Hodnotenie veľkosti ožiarenia pacientov podstupujúcich vybrané typy rádiodiagnostických vyšetrení na Slovensku.

 

V soutěži o nejlepší příspěvek na XXXV. DRO

zvítězil Mgr. Boris Bulánek ze SÚRO, v.v.i. s přednáškou "Detektor Timepix ako dozimeter rýchlych neutrónov".
Mgr. Bulánek bude reprezentovat společnost na konferenci IRPA v 2014 v Ženevě.