Přejít k hlavnímu obsahu

Výsledky soutěže pro mladé pracovníky

o nejlepší vědeckou práci v oboru radiační ochrana, vyhlášené na XXXIV. Dnech radiační ochrany v Třeboni 2012.
 

1.místo s odměnou 8000Kč

Hofman,R.:

Application of Advanced Data Assimilation Methods in Off-Site Consequence Assessment. Doctoral thesis. FJFI CVUT. Katedra matematiky. Praha, 2011

Kulatá. T.:

Složitost fluencí pro IMRT pole (Fluence Complexity for IMRT Field )

Diplomová práce. Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI ČVUT Obor: Radiologická fyzika 2012

 

2.místo s odměnou 5000Kč

Trojková,D.:

Polymer gel dosimetry using computed tomography
(D. Ornová, J. Šemnická,  V.Spěváček, O.Konček)
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 652 (2011) 806–809

Mihalík, J.:

Citrate assisted phytoextraction of uranium by sunflowers. Study of fluxes in soils and plants and resulting intra –planta distribution of Fe and U. ( Ján Michalík, Pascale Henner, Sandrině Freon, Virginie Camilleri, Laurine Février), Environmental and Experimental Botany 77 (2012), 249 – 258

 

3.místo s odměnou 3000Kč

Ambrožová,I.:

Monitoring on board spacecraft by means of passive detectors (Ambrožová,I., Brabcová,K., Spurný,F., Shurshakov,V.A., Karsev, I.S., Tolchek,R.V). Rad.Prot. Dosimetry (2011) Vol.144, No1 – 4, pp.605 -610.

Hýža,M:

Zvýšené hodnoty aktivity 131I v ovzduší České republiky na podzim roku 2011 a začátkem roku 2012 (M. Hýža, P. Rulík, V. Bečková, Z. Borecký, J. Lušňák, H. Malá, H. Pilátová, J. Rada, L. Trnková, J. Vlček, J. Hůlka, Z. Prouza, I. Malátová, J. Havránek, E. Šindelková, J. Matzner). Bezpečnost jaderné energie 20(58), 2012 č. 5/6

Solný,P.:

Ověření odhadu dávky pacienta při vyšetření na CT části hybridní kamery měřením na fantomu. Diplomová práce. Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, Radiologická fyzika FJFI, ČVUT, Praha. 2012