Přejít k hlavnímu obsahu

Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany - připomínkové řizení

Vážení kolegové,

Státní úřad pro jadernou bezpečnost připravil návrh prováděcího předpisu k novému atomovému zákonu,
jmenovitě vyhlášky o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a
přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

Návrh lze najít v elektronické knihovně Úřadu vlády České republiky s termínem předložení připomínek do 11. 7. 2016:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAAYCKA72

Pokud by někdo z členů společnosti chtěl prostřednictvím ČSOZ předložit připomínky k uvedenému návrhu, prosím
o zaslání připomínek do 7.7. 2016 na email davidkova@ujf.cas.cz

S pozdravem, Marie Davídková