Přejít k hlavnímu obsahu

Vyhlášení podpory účasti mladých pracovníků na IRPA 13

Vyhlášení podpory účasti mladých pracovníků na IRPA 13

13.-16. 5. 2012 v Glasgow ve Skotsku.

ČSOZ a Envinet a.s. podpoří účast tří mladých pracovníků v radiační ochraně na světovém kongresu IRPA 13 v Glasgow v r. 2012 tím, že jim bude proplaceno vložné, které činí cca 15000 Kč, ČSOZ uhradí dvě vložná, Envinet a.s. jedno vložné.

Žadatelé zašlou žádost spolu s textem podaného abstraktu a seznamem dosavadních publikací do 15. října 2011 mailem na adresu irena.malatova@suro.cz nebo poštou na adresu Ing.Irena Malátová, předsedkyně ČSOZ, SÚRO,v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4.

Podmínkou je, že žadatelům, členům ČSOZ, bude méně než 35 let v době kongresu a budou prvními autory příspěvku. Dále je třeba přiložit sdělení zaměstnavatele (nebo jiného poskytovatele), že žadateli uhradí další výlohy, spojené s cestou na kongres.

Při větším zájmu rozhodne o přidělení podpory výbor ČSOZ.

Podporu na konferenční poplatek na IRPA 13 získali: Kateřina Brabcová - Pachnerová, Miroslav Hýža, Tomáš Vrba.

Za výbor ČSOZ.

Ing, Irena Malátová, CSc

předsedkyně