Přejít k hlavnímu obsahu

Soutěž ČSOZ pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrany

Podmínky: 

  1. Věk prvního autora práce, člena ČSOZ, nepřekročí do konce r. 2023 35 let. Pokud je autorů více, je třeba, aby podíl prvního autora byl zásadní, což bude doloženo čestným prohlášením spoluautorů. 
  2. Práce byla publikována nebo přijata k publikaci v renomovaném (referovaném) vědeckém časopise nebo časopise recenzovaném, a to v období od 1. září 2022 do 1. září 2023, nebo byla v uvedeném období obhájena jako doktorská, diplomová nebo bakalářská práce. O přijetí k publikaci musí být podán hodnověrný doklad. 
  3. Přihlášky do soutěže (kopie/text práce s průvodním dopisem, obsahujícím údaje o prvním autorovi) musí být doručeny do 15. září 2023 předsedkyni ČSOZ. Pokud se jedná o obhájené studentské práce, je třeba do 15. září 2023 doručit jejich elektronickou kopii. 
  4. Odborná komise, jmenovaná výborem ČSOZ, vybere vítěze soutěže, kteří obdrží finanční odměnu. Výsledky soutěže budou uveřejněny během členské schůze ČSOZ, která se bude konat v listopadu 2023 v Táboře na XLIV. Dnech radiační ochrany. 

     

Výbor ČSOZ