Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Aktuality / Soutěž ČSOZ pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrany

Soutěž ČSOZ pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrany

 

ČSOZ vyhlašuje Soutěž pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrany:

Podmínky:
1. Věk prvního autora práce, člena ČSOZ, nepřekročí do konce r. 2017 35 let. Pokud je autorů více, je třeba, aby podíl prvního autora byl nejméně 50%, což musí být doloženo čestným prohlášením spoluautorů.
2. Práce byla publikována nebo přijata k publikaci v renomovaném (referovaném) vědeckém časopise nebo časopise recenzovaném a to v období od 1. září 2016 do 15. září 2017 nebo byla v uvedeném období obhájena jako doktorská, diplomová nebo bakalářská práce. O přijetí k publikaci musí být podán hodnověrný doklad.
3. Přihlášky do soutěže (kopie/text práce s průvodním dopisem, obsahujícím údaje o prvním autorovi) musí být doručeny do 30. 9. 2017 předsedovi ČSOZ. Pokud se jedná o obhájené studentské práce, je třeba do 15. 9. 2017 doručit jejich elektronickou kopii, u disertačních prací stačí autoreferát.
4. Odborná komise, jmenovaná výborem ČSOZ, vybere vítěze soutěže, kteří obdrží finanční odměnu. Výsledky soutěže budou uveřejněny během členské schůze ČSOZ koncem října 2017, kde budou jednotlivé soutěžní práce prezentovány formou krátkého ústního příspěvku.

                                     Ing. Marie Davídková, CSc.
                                          předsedkyně ČSOZ

Naši sponzoři

Nuvia

 

NUVIE-DOSIMETRY

 

VF