Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na schůzi 15.10.2014

Vážená kolegyně, vážený kolego,


dovoluji si Vás jménem výboru České společnosti ochrany před zářením (ČSOZ) pozvat na členskou schůzi této společnosti, která se bude konat

ve středu 15. října 2014 ve 14.00 hodin

ve Státním ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

 

Program schůze:

13:30 -14:00 registrace účastníků

14:00 zahájení schůze

14:05 seznámení s programem, jeho změny, doplnění a schválení

14:10 zpráva Výboru o činnosti za uplynulé období, úkoly pro následující období

14:30 zpráva o hospodaření, počet členů, stav placení členských příspěvků, poděkování sponzorům

14:40 zpráva Revizní komise

14:50 projednání a schválení změn názvu a stanov společnosti

15:15 vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší odbornou práci v oboru radiační ochrany

15:30 Mgr. Emilie Těšínská: „Vzpomínka na profesora Ing. Čestmíra Šimáně, DrSc. (9.5.1919 – 26.7.2012) s pomocí archivních dokumentů“

16:30 různé

17:00 závěr

 

Těšíme se na setkání s Vámi a na Vaši aktivní účast na činnosti ČSOZ.

 

Za výbor ČSOZ 

Ing. Marie Davídková, CSc.

předseda