Přejít k hlavnímu obsahu

Novela Směrnice 96/29/Euratom

Veřejná diskuze o zařazení požadavků na přírodní zdroje ionizujícího záření

V současné době se připravuje novela Směrnice 96/29/Euratom (Basic Safety Standards).

Tato novela má nově obsahovat i požadavky naregulaci přírodního ozáření. Protože tyto požadavky budou mít dopad na regulaci ozáření obyvatelstva, Evropská komise předkládá návrh novely v oblasti přírodních zdrojů k veřejné diskuzi.

Návrh je dostupný prostřednicvím internetových stránek SÚJB na adrese www.sujb.cz v části RADON - Novela Směrnice 96/29/Euratom - veřejná diskuze o zařazení požadavků na přírodní zdroje ionizujícího záření, kde je rovněž uveden způsob předání námětů a připomínek.