Přejít k hlavnímu obsahu

Inovace studijního zaměření Radiační ochrana a životní prostředí na KD FJFI ČVUT

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT v Praze inovuje studijní zaměření Radiační ochrana a životní prostředí.

Rozvoj jaderných zařízení a pracovišť využívajících ionizující záření s sebou nese zvýšení rizika plošné kontaminace životního prostředí radioaktivními látkami. Dalším rizikem je zneužití radioaktivních zdrojů při teroristických útocích. V souvislosti s těmito skutečnostmi roste potřeba vychovat kvalitní odborníky pro tuto specifickou oblast ochrany obyvatelstva a dodržování legislativních pravidel.

Chceme vychovávat odborníky, kteří budou mít znalosti v oblasti fyziky ionizujícího záření a jeho detekce. Budou schopni analyzovat kritickou situaci a navrhnout a hlavně provést měřící a hodnotící postupy tak, aby nedošlo ke zbytečnému ohrožení zdraví či kontaminaci životního prostředí. Budou umět citlivě informovat veřejnost, pracovat s radiofobií. Cílem projektu v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita v prioritní ose Modernizace počátečního vzdělávání „Inovace bakalářského studijního zaměření Radiační ochrana a životní prostředí“ je lépe připravit studenty pro nástup do praxe, která se rychle vyvíjí a připravit je na řešení aktuálních požadavků společnosti.

Bližší informace naleznete na adrese: http://jaderka.fjfi.cvut.cz

Kontakt pro bližší informace:
RNDr. Lenka Thinová
thinova@fjfi.cvut.cz
607729178