Semináře ČSOZ

Přednášky členů ČSOZ z různých seminářů

Přednáška RNDr. Josefa Thomase, CSc. ze semináře uspořádaného k jeho devadesátinám
Seminář se konal 21.6.2021 v Praze v SÚRO
Vývoj přístupů k hodnocení a limitování vnitřního ozáření
Seminář Ing. I. Malátové,CSc dne 19.9.2018
Mamografický screening – benefity a rizika
Prezentace z přednášky Ing. Daniely Ekendahl na semináři 21.6.2016 ve 14.00 v SÚRO, Bartoškova 28, Praha 4.
Radiační rizika u žen s genovou mutací BRCA1/BRCA2
Prezentace z přednášky Ing. Marie Davídkové, CSc na semináři 21.6.2016 ve 14.00 v SÚRO, Bartoškova 28, Praha 4.
Biokinetic modeling using data from the U.S. Transuranium and Uranium Registries
Prezentace ze semináře Breustedt Bastiana z Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 18.9.2019 v 10 hod v SÚRO, Bartoškova 28, Praha 4