Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Nacházíte se zde: Úvod / Dřívější události / Domácí akce v roce 2012 / XXXIV. DNY RADIAČNÍ OCHRANY

XXXIV. DNY RADIAČNÍ OCHRANY

Čas 05.11.2012   08:00
09.11.2012   12:00
Místo Třeboň, Jižní Čechy
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Česká společnost ochrany před zářením

a

Organizační výbor XXXIV. Dnů radiační ochrany

VYHLÁSILA
soutěž pro mladé pracovníky o nejlepší vědeckou práci
v oboru radiační ochrana
Podmínky soutěže:
  1. Věk prvního autora práce, člena ČSOZ, nepřekročí do konce r. 2012  35 let. Pokud je autorů více, je třeba, aby podíl mladého autora byl větší než 50%, což bude doloženo čestným prohlášením spoluautorů.
  2. Práce byla publikována nebo přijata k publikaci v renomovaném (referovaném) vědeckém časopise nebo v časopise, uvedeném na seznamu Rady vlády ČR pro vědu a výzkum, ve kterých jsou práce bodově hodnoceny v rámci výzkumu v ČR v období od  1.9. 2010 do 1.9.2012 nebo byla v tomto období obhájena jako dizertační, diplomová nebo bakalářská práce. O přijetí k publikaci musí být podán hodnověrný doklad.
  3. Do 15.9.2012 bude  doručena kopie / text práce s průvodním dopisem, obsahujícím údaje o prvním autorovi.
  4. Pokud se jedná o  obhájené práce studentské či doktorské, je třeba do 15.9. 2012  doručit jejich elektronickou kopii, u disertačních prací postačí autoreferát nebo teze dizertační práce.
  5. Odborná komise, jmenovaná výborem ČSOZ, vybrala vítěze soutěže, kteří obdrželi finanční odměnu.

Ing.Irena Malátová, CSc.
předsedkyně ČSOZ

RNDr. Lenka Thinová
za organizační výbor DRO

Více informací o této události...